Brandskydd


Ansvaret för brandskyddet ligger både på bostadsrättsföreningen, och på de boende. En brandvarnare är en billig livförsäkring som varnar snabbt och räddar liv. En tidig upptäckt ger också större möjligheter att begränsa konsekvenserna av branden. I varje bostad ska det finnas minst en fungerande brandvarnare. Ha som vana att regelbundet kontrollera brandvarnaren.

Observera att förvaring av brandfarliga varor i källar- eller vindsförråd är förbjudet. I garaget får man förvara sådant som direkt tillhör bilen som till exempel en uppsättning däck eller en reservdunk bensin.

Förvaring av gasolbehållare i vinds- och källarförråd och i garaget är förbjudet.

Alla som bor i föreningen ska känna till hur de ska förebygga brand samt vad de ska göra om brand utbryter i egna lägenheten eller i byggnaden i övrigt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en broschyr som du bör läsa. Den heter Brandskydd hemma.

27596_Page_1 27596_Page_2 27596_Page_3 27596_Page_4