Felanmälan – Bostadsrätt


ISS får kontaktas vid fel som faller under föreningens ansvar såsom:

 • Fönster
 • Balkongräcken
 • Balkongmålningar
 • Vattenstammar utifrån lägenheten och fram t.o.m ballofixen
 • Elementen
 • Avlopp i badrum från golvbrunnen (exklusive brunnen) och ut från lägenheten.

Har man fel på dessa delar får man kontakta hustomten eller Dirigo Fastighet & Förvaltning AB.


Ej akuta fel

Hustomte – Ulf Alsén – Tel: 070 – 52 24 433, vardagar kl. 10-14.

Akuta fel

Fel som vattenläckage med risk för vattenskador ska felanmälas till Dirigo Fastighet & Förvaltning AB. Typiska fel är läckande element eller läckande ballofix i kök, WC eller badrum.

Dirigo Fastighet & Förvaltning AB, telefon: 08-28 96 90, vardagar kl. 07.00-16.00
felanmalan@dirigofastighet.se

Jour

08-18 70 00, vardagar kl. 16.00-07.00 samt helger.

 

Bostadsrättshavaren ansvarar för allt invändigt i lägenheten inklusive:

 • Lägenhetsdörren
 • Tapeter, måleri, kakel och snickerier
 • Golv
 • Innedörrar
 • Kök
 • Badrumsmöbler inkl. toalettstol
 • Vattenledningar från ballofixen
 • Kranar
 • Elsäkringar
 • Elledningar
 • Invändiga delen av fönstren.
 • Avlopp i köket inklusive vattenlåset.
 • Avlopp i WC
 • Avlopp i badrum inklusive golvbrunnen och alla vattenlås.

Vid fel på ovan kan bostadsrättshavaren kontakta Dirigo Fastighet & Förvaltning AB, men räkningen kommer att skickas till bostadsrättshavaren. Man får ha i åtanke att Dirigo Fastighet & Förvaltning AB lägger 12 % påslag på räkningen för administration vilket kan betyda en dyrare reparationen än annars.