Felanmälan – Hyresrätt


Ej akuta fel

Fel som inte är akuta ska felanmälas till hustomten. Läckande kranar betraktas som ej akuta fel, om ballofixen går att stänga eller om vattnet inte svämmar över. Det första man gör är att stänga ballofixen därefter ringer man till hustomten.

Hustomte Ulf Alsén – Tel: 070-522 4433, vardagar kl. 10-14.

Akuta fel

Fel som vattenläckage med risk för vattenskador ska felanmälas till Renew Service AB. Typiska fel är läckande element eller läckande ballofix i kök, WC eller badrum.

Renew Service AB, telefon: 08-34 38 00, vardagar kl. 07.00-16.00
felanmalan@dirigofastighet.se

Jour

Tel: 08-34 38 00 (dygnet runt).