Styrelse

Styrelsen består sedan föreningsstämman den 27 april 2016 av: 

Ledamöter

Henrik Moberg – Ordförande
Stupvägen 17
Tel: 072 3539400
Telefontider: vardagar kl. 18-19
henrik.vindsslottet@gmail.com

Salam Sohel – Kassör
Stupvägen 13

Anders Stenfelt
Stupvägen 19

Aram Salih
Stupvägen 17

Spendim Dalipi – Sekreterare
Stupvägen 13

Suppleanter

Ulf Alsén – Hustomte Tel 070 5224433
Stupvägen 21

Susanne Höft
Stupvägen 15

Hans Larsson
Stupvägen 19

Valberedning

Årstämman 2019 delegerade till styrelsen att utse valberedning.

Translate »