Underhåll

Föreningen har en 10-årig underhållsplan som årligen uppdateras.

Sedan 2010 har följande större underhåll genomförts:

 • Nya fönster
 • Ny belysning
 • Fasadtvätt
 • Måla trapphus, källare
 • PCB sanering av fasadens fogar
 • Nya entréportar
 • Renovering av balkongerna
 • Hissarna har renoverats med bl.a. helt nya hisskorgar
 • Ommåling av tvättstuga, sophus och cykelrum
 • Sju nya parkeringsplatser har anlagts
 • Installation av kollektivt bredband (1/1 Gbit/s)
 • Relining av avloppsstammar
 • Införande av individuell mätning av el (IMD El)
 • Installation av 12 laddplatser för elbil i garaget.
 • Installation av bevakningskameror i källargång och sophus.

Aktuellt underhåll

Enigt föreningsstämmans beslut 2016 har föreningen sökt och fått bygglov för att kunna montera balkonger på framsidan. På extrastämman i december 2019 beslutades att bygga balkonger på framsidan. Styrelsen har nu dialog med entreprenören när bygget kan starta. Styrelsen återkommer med mer information.

Under februari 2020 kommer källargång, dörrar och hisspartier målas.

Protokoll från återkommande kontroller

Energideklaration 2019

OVK intyg 2016-04-05

Translate »