Underhåll

Föreningen har en 10-årig underhållsplan som årligen uppdateras.

Sedan 2010 här följande större underhåll genomförts:

 • Nya fönster
 • Ny belysning
 • Fasadtvätt
 • Måla trapphus, källare
 • Renovera hissar (löpande)
 • PCB sanering av fasadens fogar
 • Nya entréportar
 • Renovering av balkongerna
 • Hissarna har renoverats med bl.a. helt nya hisskorgar
 • Ommåling av tvättstuga, sophus och cykelrum
 • Sju nya parkeringsplatser har anlagts
 • Installation av kollektivt bredband (1/1 Gbit/s)
 • Relining av avloppsstammar
 • Införande av individuell mätning av el (IMD El)
 • Installation av 12 laddplatser för elbil i garaget.

Aktuellt underhåll

Enigt föreningsstämmans beslut 2016 har föreningen sökt och fått bygglov för att kunna montera balkonger på framsidan. Styrelsen återkommer med mer information när det blir aktuellt.

Protokoll från återkommande kontroller

Energideklaration 2009-03-24

OVK intyg 2016-04-05

Translate »