Underhåll


Föreningen har en 10-årig underhållsplan som årligen uppdateras.

Sedan 2010 här följande större underhåll genomförts:

  • Nya fönster
  • Ny belysning
  • Fasadtvätt
  • Måla trapphus, källare
  • Renovera hissar (löpande)
  • PCB sanering av fasadens fogar
  • Nya entréportar
  • Renovering av balkongerna

Aktuellt underhåll

Sju nya parkeringsplatser har anlagts.

Renovering av hissarna ar påbörjats. Se anslag i respektive trappuppgång.

Enigt föreningsstämmans beslut 2016 har föreningen sökt och fått bygglov för att kunna montera balkonger på framsidan. Styrelsen återkommer med mer information under våren.

 

Protokoll från återkommande kontroller

Energideklaration 2009-03-24

OVK intyg 2011-10-20