Försäkring


trygghansa2Föreningen har tecknat en tilläggsförsäkring för bostadsrätt som gäller alla bostadsrättsinnehavare i föreningen, men var och en måste ändå teckna sin egen hemförsäkring, det är mycket viktigt.

Självrisken för BRF tilläggsförsäkringen är (för 2012) 2500 kr men försäkringsbolagen brukar normalt göra åldersavdrag vid återställningen så att den verkliga kostnaden som bostadsrättshavaren är skyldig att betala blir betydligt högre.

Vid en eventuell skada (typiskt vattenskada) blir även fastighetsförsäkringen aktiverad och resulterar i dyr självrisk för föreningen. Föreningen äger rätten att vid speciella omständigheter lägga även självrisken för fastighetsförsäkringen på bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren kan komma att krävas på skadestånd vid fel härleda till:

  • Ingrepp i VA av ej behörig rörmokare
  • Installation av diskmaskin, tvättmaskin eller liknande innehållande trycksatta ledningar, av ej behörig installatör.