Aktuell information & underhåll

Aktuellt 

 • Ordinarie årsstämma hålls den 16 juni i BRF Grusgropens möteslokal. Se utskickad kallelse. (240607)
 • Nytt system för lägenhetsregister mm (230613)
  Logga in på Realnode.se eller ladda ner deras app. Du loggar in med BankId. I systemet kan du se information om din lägenhet, nyheter från styrelsen mm. I fortsättningen kommer styrelsen att använda det systemet för att snabbt nå ut med information till de boende.  
 • Nytt torkskåp i grovtvättstugan (230522)
  Nu är det nya torkskåpet på plats. Det drar 9 gånger mindre energi än det förra.
 • Renovering av gården 
  Renovering av gården slutfördes i augusti 2022. En landskapsarkitekt har gjort ett färdigt förslag som sedan har upphandlats. Se skiss nedan. Detaljerade ritningar:
 • Ritning med materialförslag
  Växtförslag Träd Buskar Perenner
  Växtförslag Marktäckande perenner Klängväxter 

Föreningen har en 10-årig underhållsplan som årligen uppdateras.

Sedan 2010 har följande större underhåll genomförts:

 • Balkonger och uteplatser på framsidan
 • Nya fönster
 • Ny belysning i trapphusen
 • Fasadtvätt
 • Måla trapphus, källare
 • PCB sanering av fasadens fogar
 • Nya entréportar
 • Renovering av balkongerna på baksidan.
 • Hissarna har renoverats med bl.a. helt nya hisskorgar
 • Ommåling av tvättstuga, sophus och cykelrum
 • Sju nya parkeringsplatser har anlagts
 • Installation av kollektivt bredband (1/1 Gbit/s)
 • Relining av avloppsstammar
 • Införande av individuell mätning av el (IMD El)
 • Installation av 12 laddplatser för elbil i garaget.
 • Installation av bevakningskameror i källargång och sophus.
 • Ommålning av källargång, dörrar och hisspartier.
 • Nya balkonger och uteplatser på framsidan.
 • Solceller på taket, 274 kvm med total produktion ca 48300 kWh/år.

Protokoll från återkommande kontroller

Energideklaration 2019

OVK intyg 2016-04-05

Translate »