Aktuell information & underhåll

Aktuellt 

 • Debitering av tvättstugan (230926)
  Styrelsen har beslutat att ett tvättpass ska kosta 20 kr från den 1 oktober 2023. Anledningen är att endast drygt hälften av de boende nyttjar tvättstugan regelbundet och att drift och underhåll av den har ökat de senaste åren. 20 kr/tvättpass täcker inte hela driften av tvättstugan men det är en rättvisefråga att de som nyttjar tvättstugan mer, får betala mer. Kostnaden kommer kvartalsvis på avgiftsavin. Detta gäller ej er som bor i hyresrätt.. Observera att ni måste avboka ett tvättpass för att undvika debitering! Dvs ett inte utnyttjat pass kostar också 20 kr.
 • Nytt system för lägenhetsregister mm (230613)
  Logga in på Realnode.se eller ladda ner deras app. Du loggar in med BankId. I systemet kan du se information om din lägenhet, nyheter från styrelsen mm. I fortsättningen kommer styrelsen att använda det systemet för att snabbt nå ut med information till de boende.  
 • Nytt torkskåp i grovtvättstugan (230522)
  Nu är det nya torkskåpet på plats. Det drar 9 gånger mindre energi än det förra.
 • Renovering av gården 
  Renovering av gården slutfördes i augusti 2022. En landskapsarkitekt har gjort ett färdigt förslag som sedan har upphandlats. Se skiss nedan. Detaljerade ritningar:
 • Ritning med materialförslag
  Växtförslag Träd Buskar Perenner
  Växtförslag Marktäckande perenner Klängväxter 

Föreningen har en 10-årig underhållsplan som årligen uppdateras.

Sedan 2010 har följande större underhåll genomförts:

 • Balkonger och uteplatser på framsidan
 • Nya fönster
 • Ny belysning i trapphusen
 • Fasadtvätt
 • Måla trapphus, källare
 • PCB sanering av fasadens fogar
 • Nya entréportar
 • Renovering av balkongerna på baksidan.
 • Hissarna har renoverats med bl.a. helt nya hisskorgar
 • Ommåling av tvättstuga, sophus och cykelrum
 • Sju nya parkeringsplatser har anlagts
 • Installation av kollektivt bredband (1/1 Gbit/s)
 • Relining av avloppsstammar
 • Införande av individuell mätning av el (IMD El)
 • Installation av 12 laddplatser för elbil i garaget.
 • Installation av bevakningskameror i källargång och sophus.
 • Ommålning av källargång, dörrar och hisspartier.
 • Nya balkonger och uteplatser på framsidan.
 • Solceller på taket, 274 kvm med total produktion ca 48300 kWh/år.

Protokoll från återkommande kontroller

Energideklaration 2019

OVK intyg 2016-04-05

Translate »