Aktuell information & underhåll

Aktuellt 

 • Renovering av gården. På grund av brand på plantskolan kommer växterna inte börja planeras förrän den 20 juni.
  Efter det att balkonger nu är klara på vån 1 har gården rustats upp med nytt tätskikt och planteringar. En landskapsarkitekt har gjort ett färdigt förslag som sedan har upphandlats. Arbetet beräknas slutföras i juni 2022. Se skiss nedan. Detaljerade ritningar:
  Ritning med materialförslag
  Växtförslag Träd Buskar Perenner
  Växtförslag Marktäckande perenner Klängväxter 
 • Balkonger på framsidan. Enligt föreningsstämmans beslut 2016 har föreningen sökt och fått bygglov för att kunna montera balkonger på framsidan. På extrastämman i december 2019 beslutades att bygga balkonger på framsidan. Byggnationen färdigställdes i december 2020.

Föreningen har en 10-årig underhållsplan som årligen uppdateras.

Sedan 2010 har följande större underhåll genomförts:

 • Nya fönster
 • Ny belysning i trapphusen
 • Fasadtvätt
 • Måla trapphus, källare
 • PCB sanering av fasadens fogar
 • Nya entréportar
 • Renovering av balkongerna på baksidan.
 • Hissarna har renoverats med bl.a. helt nya hisskorgar
 • Ommåling av tvättstuga, sophus och cykelrum
 • Sju nya parkeringsplatser har anlagts
 • Installation av kollektivt bredband (1/1 Gbit/s)
 • Relining av avloppsstammar
 • Införande av individuell mätning av el (IMD El)
 • Installation av 12 laddplatser för elbil i garaget.
 • Installation av bevakningskameror i källargång och sophus.
 • Ommålning av källargång, dörrar och hisspartier.
 • Nya balkonger och uteplatser på framsidan.
 • Solceller på taket, 274 kvm med total produktion ca 48300 kWh/år.

Protokoll från återkommande kontroller

Energideklaration 2019

OVK intyg 2016-04-05

Translate »