Aktuell information & underhåll

Aktuellt 

 • Efter det att balkonger nu är klara på vån 1 kommer gården att nyanläggas. Styrelsen har anlitat ett landskapsarkitekt och ett färdigt förslag har nu upphandlats. Arbetet startar måndagen den 16 augusti och väntas pågå fram till mitten av december. Se skiss nedan. Detaljerade ritningar:
  Ritning med materialförslag
  Växtförslag Träd Buskar Perenner
  Växtförslag Marktäckande perenner Klängväxter 
 • Enligt föreningsstämmans beslut 2016 har föreningen sökt och fått bygglov för att kunna montera balkonger på framsidan. På extrastämman i december 2019 beslutades att bygga balkonger på framsidan. Byggnationen färdigställdes i mitten av december 2020.

Föreningen har en 10-årig underhållsplan som årligen uppdateras.

Sedan 2010 har följande större underhåll genomförts:

 • Nya fönster
 • Ny belysning
 • Fasadtvätt
 • Måla trapphus, källare
 • PCB sanering av fasadens fogar
 • Nya entréportar
 • Renovering av balkongerna på baksidan.
 • Hissarna har renoverats med bl.a. helt nya hisskorgar
 • Ommåling av tvättstuga, sophus och cykelrum
 • Sju nya parkeringsplatser har anlagts
 • Installation av kollektivt bredband (1/1 Gbit/s)
 • Relining av avloppsstammar
 • Införande av individuell mätning av el (IMD El)
 • Installation av 12 laddplatser för elbil i garaget.
 • Installation av bevakningskameror i källargång och sophus.
 • Ommålning av källargång, dörrar och hisspartier.
 • Nya balkonger och uteplatser på framsidan.
 • Solceller på taket, 274 kvm med total produktion ca 48300 kWh/år.

Protokoll från återkommande kontroller

Energideklaration 2019

OVK intyg 2016-04-05

Translate »