Felanmälan – Bostadsrätt

Svefab får kontaktas vid fel som faller under föreningens ansvar såsom:

 • Fönster
 • Balkongräcken
 • Balkongmålningar
 • Vattenstammar ut från lägenheten och fram t.o.m. ballofixen
 • Elementen
 • Avlopp i badrum från golvbrunnen (exklusive brunnen) och ut från lägenheten.
 • Ventilationen
 • Garageport och dörrar

Har man fel på dessa delar får man kontakta Svefab. Felanmälan kan ske genom att:

 1. Ringa 020-544 022, öppet vardagar kl. 07.00–16.00 (jour övriga tider på samma nummer)
 2. Skicka e-post till info@svefab.com
 3. Använda Svefabs webbformulär.

Akuta fel

Fel som vattenläckage med risk för vattenskador ska felanmälas till Svefab AB omgående. Typiska fel är läckande element eller läckande ballofix i kök, toalett eller badrum.

Felanmälan kan ske genom att ringa 020-544 022, öppet vardagar kl. 07.00–16.00 (jour övriga tider på samma nummer)

Fel på hissarna

Fel på hissarna kan anmälas direkt till Hissen AB, tel 08-618 1200, jour efter kontorstid 08-618 4848.

Bostadsrättshavaren ansvarar för allt invändigt i lägenheten inklusive:

 • Lägenhetsdörren
 • Tapeter, måleri, kakel och snickerier
 • Golv
 • Innerdörrar
 • Kök
 • Badrumsmöbler inkl. toalettstol
 • Vattenledningar från ballofixen
 • Kranar
 • Elsäkringar
 • Elledningar inne i lägenheten
 • Bredbandsuttag inkl. kabel inne i lägenheten
 • Invändiga delen av fönstren.
 • Avlopp i köket inklusive vattenlåset.
 • Avlopp i toalett
 • Avlopp i badrum inklusive golvbrunnen och alla vattenlås.

Vid fel på ovan kan bostadsrättshavaren kontakta Svefab, men räkningen kommer att skickas till bostadsrättshavaren. 

Translate »