Stadgar & Ordningsregler

stadgarNedan finner du bostadsrättsföreningens Vindsslottets stadgar och ordningsregler.

Du som äger bostadsrätten har huvudansvaret för att alla som bor i lägenheten följer föreningens ordningsregler och stadgar. Ordningsreglerna gäller även för alla som besöker lägenheten.

Överträdelser och missbruk av föreningens regler kan leda till att bostadsrätten betecknas som förverkad och du tvingas flytta från lägenheten. Det är viktigt att du sätter dig in i vad som gäller. För allas gemensamma trivsel i huset har styrelsen beslutat om följande regler:

 • Att ta väl hand om och vårda föreningens egendom.
 • Att omedelbart kontakta styrelsen eller fastighetsskötaren om det uppstår skada som genast måste åtgärdas.
 • Att för framkomlighetens och brandsäkerhetens skull hålla trapphusen fria från saker.
 • Att alltid se till att entré-, källar-, vinds- och garagedörrar hålls stängda.
 • Att inte skräpa ner i trapphus eller på gården och aldrig kasta ut saker från balkongen.
 • Att all rökning är absolut förbjuden i trapphus, hiss, källare, vind och garage.
 • Att gemensamt se till att hålla tvättstugorna rena och fina.
 • Att sortera och slänga sopor i därför avsedda kärl i soprummet.
 • Att inte piska mattor eller dylikt på balkongerna.
 • Att ta extra hänsyn till sina grannar före kl. 07.00 på vardagar och före kl. 10.00 på helger och efter kl. 22.00 på kvällarna.
 • Att själv ta hand om fimpar efter rökning på gården och aldrig kasta ut dem från balkongen
 • Att inte mata fåglar, då fågelfrön skräpar ner och drar till sig råttor.
 • Att inte kasta soppåsar i papperskorgarna på gården.
 • Att inte använda motordrivna verktyg efter kl 20.00 på kvällarna.

Särskilda ordningregler för balkongerna

 • Att inte använda gasol- eller kolgrill på balkongerna. Bara elgrill är tillåtet.
 • Det är inte tillåtet att borra i balkongerna, varken i golvet eller i taket, eller i skärmväggarna mellan balkongerna.
 • Man får inte borra i fasaden utan styrelsens tillstånd.
 • Solskyddsgardiner får endast sättas upp hängandes på inglasningen/aluminiumramen.
 • Enbart ljusgrå, ljusbeige eller vit solskyddsgardin/draperi är tillåtet att sätta upp på balkongen.
 • Garderober eller liknande får inte placeras på balkongen. 
 • Parasoll är tillåtet men den får inte sticka ut från balkongen så att den skuggar eller skymmer balkongen ovan- eller nedanför.
Translate »