Renovering- vad du bör tänka på

Jackhammer 1 .

Vid ombyggnader och större ingrepp i kök och badrum krävs styrelsens godkännande enligt bostadsrättslagen. Var gränserna går framgår av bostadsrättslagen och av föreningens Stadgar.

Huvudregeln är att du som medlem svarar för reparationer och underhåll av din lägenhet. Föreningen svarar för rörstammar, trapphus, källare, fasader, yttertak och dylikt.

Det kan vara besvärligt att dra gränserna mellan vad som är föreningens respektive din skyldighet. Lite förenklat kan man säga att allt som finns och syns inne i lägenheten är ditt ansvar, medan allt utanför är föreningens och styrelsens ansvar. Du ansvarar t.ex. för golv, dörrar, köksinredning, spis, kyl o frys, badrum, kakel, wc, kranar, golvbrunn, el-central och elkontakter. Även fasta garderober och icke-bärande innerväggar! Du svarar i de flesta fall också för s.k. grenrör, det vill säga rör fram till de stamledningar som huset har för avlopp, vatten och elektricitet, så länge rören befinner sig inne i din lägenhet. Allt detta bestämmer du över och kan ändra om och byta ut.

Föreningen ansvarar för alla fönster, men glas, tätning, persienner och målning invändigt får du själv ta hand om. Värmeelementen ansvarar föreningen för, och man får därför själv aldrig ändra dessa utan tillstånd!

Tänker du reparera eller renovera lägenheten tag kontakt med styrelsen och kontrollera för säkerhets skull att det du tänker göra inte är sådant som kräver särskilda tillstånd av styrelsen. Vissa ombyggnadsarbeten i lägenheten kräver dessutom bygglov.

Föreningens tekniska förvaltare Svefab AB erbjuder hantverkare även till medlemmar. Kontakta dem för prisuppgift. Föreningen är även medlem i Fastighetsägarna och de erbjuder boende i föreningen fastpris på de vanligaste arbetena, t.ex. byte av vattenkran eller handfat.  Se priser på Fastighetsägarnas webbplats. Kontakta Fastighetsägarna för att boka arbete.

Viktigt att veta är också att kaklet i kök och badrum sattes med kakelfix innehållande asbest när huset byggdes. Detta medför inte några hälsorisker om inte kaklet rivs ner. Kontakta fackman för korrekt rivning om originalkaklet sitter kvar.

Observera att du inte får använda motordrivna verktyg före kl. 07.00 och efter kl 20.00 på kvällarna, detta för grannfridens skull.

Det här får du göra:

Väggar och golv: Att måla om, tapetsera och lägga nya golv.

Lägenhetsinredning: Garderober, hyllor och liknande får flyttas, tas bort eller monteras in, helt fritt.

Dörrar: Innerdörrar och dörrkarmar kan tas bort eller bytas ut, liksom glaspartier och liknande. Observera att det måste finnas en möjlighet luftinflöde till badrummet även om dörren är stängd. Den gamla karmarna har en urfräsning för detta. Byter du karm och dörr bör du säkerställa fortsatt luftflöde genom en ventil i dörren eller liknande. Ytterdörren får också bytas, men standard och utseendet måste stämma med föreningens.

Badrum: Du får renovera badrummet, och göra om det helt och hållet om du vill, bara det görs korrekt och fackmannamässigt och enligt gällande branschregler. Men vattenanslutningar och avlopp får inte ändras hur som helst. Golvbrunn-byte bekostas inte av föreningen, och den får inte flyttas, utan styrelsens godkännande. Även byte av radiator till handdukstork kräver ett godkännande.

Köket: Det är fritt fram att byta all köksinredning. Men samma restriktioner gäller som i badrummet: Ändrade vatten- och avloppsanslutningar kräver samråd med styrelsen. Köksfläkt får inte anslutas till centralventilationen, gäller även kolfilterfläkt. Du får heller inte bygga in ventilationsdonet i ett köksskåp.

Väggar: Icke bärande väggar får rivas eller flyttas, men kontrollera alltid med styrelsen först. Bärande väggar får dock aldrig röras! Detta inkluderar infräsning av t.ex. kabelkanaler i bärande väggar. Här krävs noggrann utredning av byggnadsingenjör, bygglov, och styrelsens skriftliga godkännande, och beviljas sällan.

Balkong: Större arrangemang som balkonginglasning, vindskydd och markis kräver tillstånd av föreningen. Du får heller inte måla om balkongen eller montera parabolantenn på balkongen. Det är tillåtet att montera sin parabolantenn på taket till självkostnadspris.

Fönster: Fönstren är föreningens egendom, dom får inte bytas eller ändras, bara målas om på insidan. Persiennerna är dina.

Element/radiatorer: Elementen är föreningens egendom, radiatorer får alltså inte monteras bort eller flyttas, inte utan styrelsen medgivande.

Elinstallationer: All el, kontakter och lamparmaturer är ditt ansvar, även elcentralen, och du får dra nytt och lägga till, bara det görs av behörig elektriker.

Ventilationsanordningar: Du får inte sätta igen eller ta bort/byta befintligt ventilationsdon i kök, badrum eller toalett eller luftintagen i fönstren, dom finns ju där för din hälsas skull. Köksfläkt får inte anslutas till ventilationen. Du får heller inte bygga in ventilationsdon i t.ex. ett köksskåp. Rådgör alltid med styrelsen om du behöver ändra på något.

Kontakta styrelsen eller förvaltaren om du har några funderingar.

Translate »