Försäkring

trygghansa2Föreningen har inte tecknat en tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Det innebär att du som bostadsrättsinnehavare i föreningen måste teckna ett brf-tillägg till hemförsäkringen, det är mycket viktigt.

Vid en eventuell skada (typiskt vattenskada) blir även fastighetsförsäkringen aktiverad och resulterar i dyr självrisk för föreningen. Föreningen äger rätten att vid speciella omständigheter lägga även självrisken för fastighetsförsäkringen på bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren kan komma att krävas på skadestånd vid fel härledda till:

  • Ingrepp i VA av ej behörig rörmokare.
  • Installation av diskmaskin, tvättmaskin eller liknande innehållande trycksatta ledningar, av ej behörig installatör.
  • Badrum som inte renoverats enligt gällande branschregler.
Translate »