Fastigheten och området

Om fastigheten

Föreningens fastighet, Hyresgästen 3, bebyggdes 1969-1971 av Skånska cementgjuteriet (nu Skanska) och är belägen i Sollentuna kommun. Föreningen förvärvade fastigheten den 14 december 2007 för ombildning till bostadsrätt. Fastigheten innehas med äganderätt. Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2019-10-12.

På fastigheten finns ett bostadshus innehållande 85 lägenheter, varav åtta lägenheter är hyresrätter. Lägenheterna fördelar sig enligt: 1 st 1 rum och kokvrå, 7 st 2 rum och kök, 77 st 4 rum och kök. Dessutom finns 63 bilplatser och 2 motorcykelplatser i garage och 23 uteplatser för bil.

År 1998 uppfördes tvättstuga, sophanteringshus och containerbod i regi av Sollentunahem. Arkitekt var Ylva Sohlman, Nordisk kombination arkitekter AB.

Total bostadsyta är 7 387 kvm, total lokalyta är 215 kvm. Tomtarealen är 6 196 kvm. Länk till karta.

År 2005 drabbades huset av takbrand. Som tur var skadades ingen svårt. Aftonbladet skrev en artikel om händelsen samt en till.

Om Helenelund

Helenelund är den sydligaste kommundelen i Sollentuna kommun, Stockholms län. Den består av områdena  Kummelby, Edsviken, Tegelhagen, Silverdal, Eriksberg och Helenelunds centrum. Mer info kan hittas på Wikipedia.

Sollentuna kommun har tagit fram en sevärd film om Helenelunds historia. Helenelunds centrum omnämns 13.28 in i filmen.

Translate »