Källsortering

I direkt anslutning till huset så finns ett grovsoprum med tre kärl och ett soprum för hushållssopor och elavfall.

Hushållssopor och elavfall sorteras enligt anvisningar i soprummet.
Är du osäker på hur du ska sortera så kan du fråga Sören på www.soren.nu

Kompost läggs i en speciell s.k. biopåse som kan hämtas i tvättstugan eller i sophuset. Där finns även speciella korgar som passar till påsarna. Plastpåsar får inte slängas i de bruna sopkärlen.

Grovsopor ska slängas i kärlen. Observera att byggavfall eller miljöfarliga avfall inte får slängas i dessa. Se anslag i grovsoprummet. Hämtning av byggavfall kan beställas från valfri entreprenör alternativt kan hushåll lämna mindre mängder sorterat byggavfall (max en släpkärra per tillfälle) utan extra kostnad på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler.

Translate »