Brandskydd och säkerhet

Ansvaret för brandskyddet ligger både på bostadsrättsföreningen, och på de boende. En brandvarnare är en billig livförsäkring som varnar snabbt och räddar liv. En tidig upptäckt ger också större möjligheter att begränsa konsekvenserna av branden. I varje bostad ska det finnas minst en fungerande brandvarnare. Ha som vana att regelbundet kontrollera brandvarnaren.

Inga saker som kan brinna får placeras i trapphuset så som barnvagnar, kartonger, tidningar, entrémattor, skor etc.

Observera att förvaring av brandfarliga varor i källar- eller vindsförråd är förbjudet. I garaget får man förvara sådant som direkt tillhör bilen som till exempel en uppsättning däck eller en reservdunk bensin.

Förvaring av gasolbehållare i vinds- och källarförråd och i garaget är förbjudet.

Alla som bor i föreningen ska känna till hur de ska förebygga brand samt vad de ska göra om brand utbryter i egna lägenheten eller i byggnaden i övrigt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en broschyr som du bör läsa. Den heter Brandskydd hemma.

27596_Page_1 27596_Page_2 27596_Page_3 27596_Page_4

Säkerhet

Släpp inte in personer du inte känner igen och fråga vem de ska besöka. Låt heller inte porten stå öppen. Inbrottstjuvar kan då gå in i porten för att kontrollera dörrar etc. Se också till att barn lär sig att inte ställa upp porten.

Föreningen har låtit installera övervakningskameror i källargång och sophus för att försvåra för obehöriga att uppehålla sig i fastigheten. Styrelsen har rutiner för att kontrollera inspelat bildmaterial för att respektera den personliga integriteten.

Translate »