Styrelse

Styrelsen består sedan föreningsstämman den 26 maj 2021 av: 

Ledamöter
Henrik Moberg – Ordförande
Stupvägen 17
Tel: 072 3539400
Telefontider: vardagar kl. 18-19
henrik.vindsslottet(a)gmail.com

Salam Sohel – Kassör
Stupvägen 13

Spendim Dalipi – Sekreterare
Stupvägen 13

Anders Stenfelt
Stupvägen 19

Aram Salih
Stupvägen 17

Suppleanter
Youssef Bchara
Stupvägen 11

Susanne Höft
Stupvägen 15

Valberedning
Årstämman 2021 delegerade till styrelsen att utse valberedning.

Translate »