Inpasseringssystem och porttelefon

Föreningen har ett inpasseringssystem där det till varje lägenhet finns kodbrickor (Aptus-brickor). Dessa kan öppna port, soprum, tvättstuga och garage (om man har garageplats) och är knutna till en lägenhet. En ny bricka kostar 150 kr. Det är bara innehavare av en lägenhet som kan kvittera ut nya brickor.

Porttelefonen kopplas till ett valfritt telefonnummer (fast eller mobilnummer). När någon ringer på porttelefonen rings det numret upp och du kan öppna porten genom att trycka på 5. Observera att porttelefonen bara fungerar fram till kl. 21.00. Efter det får man manuellt ringa numret via knappsatsen.

Kontakta styrelsen för att lägga upp namn och telefonnummer i systemet.

Translate »