Andrahandsuthyrning

Får jag hyra ut lägenheten i andra hand?

Du måste ha styrelsens tillåtelse att hyra ut din lägenhet. För att få tillstånd behöver du ha ett skäl för uthyrningen. Alla skäl är inte godtagbara. Det anses okej om du ska arbeta eller studera på annan ort, eller göra militärtjänst, så att du tillfälligt är förhindrad att använda din lägenhet. Att prova ett samboliv är också ett godtagbart skäl.

Föreningen tillåter inte s.k. turistuthyrning (t.ex. Airbnb).

Att hyra ut sin lägenhet i ren spekulation är inte ett skäl som godtas av hyresnämnden. Dessutom kan styrelsen neka en person medlemskap om denne inte har för avsikt att bo i lägenheten.

Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa bostadsrättslagen och Hyresnämndens praxis. Styrelsen beviljar uthyrning för högst ett år i taget. Vid ansökan om andrahandsuthyrning ska ett kontrakt på uthyrning och intyg som styrker skälet bifogas. Se blanketter nedan.

Du får inte glömma att det alltid är du som medlem som är skyldig att betala årsavgiften och även ansvarar för att hyresgästen sköter sig. Du måste dessutom se till att din hyresgäst avstår från sitt besittningsskydd. I annat fall kan du få svårt att få tillbaka din lägenhet efter uthyrningstiden.

Uthyrning utan tillstånd kan få stora konsekvenser för bostadsrättshavaren. Det kan resultera i att rätten till lägenheten förverkas, alltså att medlemmen helt enkelt blir uppsagd.

Enligt reglerna får du inte sätta hyran helt fritt. Den ska motsvara det bostadsrättshavarens beräknade kapital- och driftskostnader för bostadsrättslägenheten. Kapitalkostnader beräknas som en skälig avkastning på bostadens marknadsvärde. Med det menas att bostaden värderas objektivt och räntan motsvarar ett par procent över gällande referensränta. Med driftskostnader menas avgift till bostadsrättsföreningen, el, vatten, bredband m.m. Är lägenheten möblerad kan du också ta ut ersättning för slitage av möbler.

Aktuella blanketter finns hos Fastighetsägarna.

Translate »